۱.تمامی دستگاه های ویپ و پادسیستم ضمانت اصل و اورجینال بودن محصول را دارند.
نکته:تقریبا به طور کامل تمامی شرکت های ساخت ویپ ، چینی می باشند و هیچ نمونه اروپایی دیگری نیست که کشور چین آن را کپی یا مونتاژ کرده باشد.
۲.جوس ها به طور کلی اصل کشور سازنده و ساخت چین میباشند،که ساخت چین،کپی محصول اصلی می باشد که در صفحه سفارش جوس ها قابلیت انتخاب کشور سازنده می باشد.
نکته:داشتن تاریخ و آرم گوریلا نشانه اورجینال بودن محصول نمیباشد،برخی محصولات چینی به طور کامل مشابه برند اصلی می باشد.